Tuairisceáin agus ceart aistarraingthe

Tuairisceáin Hanukeii

 

1. Tuairisceáin ar lochtanna déantúsaíochta.

Féadfaidh an Úsáideoir filleadh ar HANUKEII, aon táirge a bhfuil locht déantúsaíochta air. Agus nádúr na dtáirgí ar conradh á gcur san áireamh, beidh tréimhse míosa ag an Úsáideoir cumarsáid a dhéanamh leis HANUKEII a easpa comhréireachta leo. Má sháraítear an tréimhse seo, glacfaidh an Úsáideoir le haon damáistí.

Chun an tuairisceán a chur ar bhonn foirmiúil, ní mór don Úsáideoir teagmháil a dhéanamh HANUKEII laistigh de thréimhse míosa, chuig an seoladh déan teagmháil le @ hanukeii .com, ag léiriú an táirge nó na dtáirgí atá le filleadh, ag gabháil grianghraf agus liosta mionsonraithe de na lochtanna atá le fáil ann

Uair amháin HANUKEII tar éis duit an chumarsáid a fháil ón Úsáideoir, cuirfidh sé ar an eolas tú laistigh de 3-5 lá gnó ar cheart an táirge a thabhairt ar ais nó nach bhfuil. I gcás go rachaidh an tuairisceán ar aghaidh, HANUKEII Cuirfidh sé in iúl don Úsáideoir an bealach chun an táirge lochtach a bhailiú nó a sheoladh chuig a n-oifigí / stórais.

Ní mór gach táirge atá le tabhairt ar ais a bheith neamhúsáidte agus lena lipéid, a phacáistiú go léir agus, nuair is iomchuí, na cáipéisí agus na buneilimintí cúlpháirtí a tháinig leis. Mura dtéann an Úsáideoir ar aghaidh ar an mbealach seo, HANUKEII forchoimeádann sé an ceart an tuairisceán a dhiúltú.

Nuair a fhaightear an táirge agus nuair a fhíoraítear lochtanna, HANUKEII Tabharfaidh sé deis don Úsáideoir ceann eile a bhfuil tréithe comhionanna aige a chur in ionad an táirge, mura bhfuil an rogha seo dodhéanta go hoibiachtúil nó díréireach leis HANUKEII.

Sa chás nach bhféadfaí táirge eile a raibh na tréithe céanna aige a sheoladh, mar gheall ar easpa stoic, féadfaidh an Úsáideoir a roghnú an conradh a fhoirceannadh (is é sin, aisíocaíocht na méideanna a íocadh) nó a iarraidh go seolfaí samhail eile a roghnaíonn an Úsáideoir go deonach.

Déanfar seachadadh an táirge a bhfuil na tréithe céanna aige nó an tsamhail nua a roghnaíonn an Úsáideoir, de réir mar is cuí, sna 3-5 lá gnó eile ón dáta a thiocfaidh sé HANUKEII Deimhneoidh an Úsáideoir athsholáthar an táirge lochtach nó loingsiú na samhla nua.

Ní bheidh costais bhreise don Úsáideoir i gceist le hathsholáthar, samhail nua a sheoladh nó deireadh a chur leis an gconradh.   

Má chuireann an Úsáideoir deireadh leis an gconradh, HANUKEII aisíocfaidh sé an méid iomlán a íocadh leis an Úsáideoir as an táirge lochtach a cheannach.

HANUKEII cuireann sé in iúl d’úsáideoirí go mbeidh an téarma chun na méideanna a íocadh a thabhairt ar ais ag brath ar an modh íocaíochta a d’úsáidfeadh an Úsáideoir agus an táirge á cheannach.

2. Aistarraingt.

Sa chás nach bhfuil an Úsáideoir sásta leis na táirgí a fuarthas ina ordú, beidh tréimhse ceithre lá dhéag (15) féilire ag an Úsáideoir, de réir an Dlí Ghinearálta chun Tomhaltóirí agus Úsáideoirí a chosaint, chun an iomláine a thabhairt ar ais den ordú nó, más fearr leat, féadfaidh tú aon cheann de na táirgí a chomhdhéanann an t-ordú iomlán agus gach ceann acu a thabhairt ar ais gan phionós agus gan gá na cúiseanna a chur in iúl.

Mar sin féin, ní mór don Úsáideoir an costas díreach a bhaineann le filleadh ar a íoc HANUKEII, cibé an dtugann tú an t-ordú ar ais ina iomláine nó má shocraíonn tú ach cuid de na táirgí san ordú a thabhairt ar ais.

Chun an tuairisceán a chur ar bhonn foirmiúil, ní mór duit teagmháil a dhéanamh HANUKEII ag an seoladh déan teagmháil le @ hanukeii .com, tríd an bhfoirm aistarraingthe chomhlánaithe a ghabhann leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo a sheoladh mar IARSCRÍBHINN 1. Ar an gcumarsáid sin a fháil, HANUKEII Léireoidh sé an bealach chun an t-ordú a sheoladh chuig a oifigí nó a stórais.

 

HANUKEII níl sé freagrach as an gcuideachta cúiréireachta a fhostaíonn an Úsáideoir chun an t-ordú a chur ar ais. Sa chiall seo, HANUKEII molann an Úsáideoir go a cheangal ar an gcuideachta cúiréireachta cruthúnas seachadta a sholáthar duit a luaithe a thaisceann an cúiréireachta an táirge in oifigí HANUKEII, ionas go mbeidh an Úsáideoir ar an eolas gur seachadadh an táirge i gceart HANUKEIIHANUKEII níl sé freagrach as an seoladh ina gcuireann an Úsáideoir an t-ordú ar ais. Ba cheart go mbeadh sé i gcónaí inár n-oifig i gcás na hEorpa. Mura raibh dearbhú seachadta againn agus mura ndearna an t-úsáideoir admháil seachadta, HANUKEII ní bheadh ​​sé freagrach as an gcaillteanas agus is é an t-úsáideoir a chaithfeadh éileamh a dhéanamh ar an gcuideachta iompair a rinne conradh.

Íocfaidh an Úsáideoir na costais a bhaineann leis an ordú a thabhairt ar ais (mar chostais seolta trí chuideachtaí cúiréireachta) go díreach.

Caithfidh an táirge a bheith neamhúsáidte agus lena lipéid, a phacáistiú go léir agus, nuair is iomchuí, an cháipéisíocht agus na buneilimintí cúlpháirtí a tháinig leis. Mura dtéann an Úsáideoir ar aghaidh ar an mbealach seo nó má d’fhulaing an táirge aon damáiste, glacann an Úsáideoir leis go bhféadfadh dímheas a bheith ar an táirge nó go bhféadfadh HANUKEII féadfar tuairisceán a dhiúltú.

Chomh luath HANUKEII seiceáil go bhfuil an t-ordú i riocht maith, HANUKEII leanfaidh sé ar aghaidh ag filleadh na méideanna iomlána a d’íoc an Úsáideoir.

Má chinneann an Úsáideoir an t-ordú a chur ar ais ina iomláine, HANUKEII tabharfaidh sé ar ais don Úsáideoir na méideanna go léir a d’íocfadh sé agus mura bhfillfeadh sé ach aon cheann de na táirgí, ní thabharfar ar ais ach an chuid a fhreagraíonn do na táirgí sin.

HANUKEII cuireann sé in iúl d’úsáideoirí go mbeidh an téarma chun na méideanna a íocadh a thabhairt ar ais ag brath ar an modh íocaíochta a d’úsáidfeadh an Úsáideoir agus an táirge á cheannach. Ar aon chuma, HANUKEII seolfaidh sé na méideanna a íocadh ar ais a luaithe is féidir agus, ar aon chuma, laistigh de 14 lá féilire tar éis an dáta a fuarthas an táirge ar ais.

 

Beartas Malartaithe Táirgí

HANUKEII ní admhaíonn an t-athrú idir táirge a cheannaigh an Úsáideoir do tháirge eile a thairgtear ar an Suíomh Gréasáin.

Sa chás go dteastaíonn ón Úsáideoir an t-athrú a dhéanamh ar tháirge, caithfidh sé a cheart aistarraingthe a fheidhmiú mar an gcéanna leis an méid a bunaíodh i gclásal 6.2 agus an táirge nua a theastaíonn uaidh a cheannach ina dhiaidh sin.