Téarmaí agus Coinníollacha

Téarmaí agus Coinníollacha Hanukeii

 

LÉIGH NA COINNÍOLLACHA SEO GO CÚRAM LE DO THOIL

 

Rialaíonn na Coinníollacha Ginearálta seo go sainráite na caidrimh idir Indicom Europa 2015 sl (Cuideachta ar leis an trádmharc Hanukeii) le hoifig chláraithe ag Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Maidrid agus le CIF ESB87341327 agus tríú páirtithe ("Úsáideoirí" anseo feasta) a chláraíonn mar úsáideoirí agus / nó a cheannaíonn táirgí trí stór ar líne an láithreáin suíomh Gréasáin oifigiúil Hanukeii (http://www.hanukeii.com", anseo feasta an" Store ").

 

2. OIBLEAGÁIDÍ AN ÚSÁIDEOIR

2.1 Aontaíonn an Úsáideoir, go ginearálta, an Store a úsáid, na Táirgí a cheannach agus gach ceann de sheirbhísí an Stórais a úsáid go dícheallach, de réir an dlí, na moráltachta, an oird phoiblí agus fhorálacha na ndaoine sin Coinníollacha Ginearálta, agus caithfidh tú staonadh ó iad a úsáid ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh bac, damáiste nó dochar a dhéanamh do ghnáthoibriú agus taitneamh Úsáideoirí an Stórais nó a d’fhéadfadh díobháil nó damáiste a dhéanamh d’earraí agus do chearta earraí Hanukeii, a sholáthraithe, a Úsáideoirí nó go ginearálta aon tríú páirtí.

 

3. TÁIRGÍ AGUS PRAGHSANNA

3.1         Hanukeii forchoimeádann sé an ceart cinneadh a dhéanamh, tráth ar bith, ar na Táirgí a thairgtear d’úsáideoirí tríd an Stór. Go háirithe, féadfaidh tú Táirgí nua a chur leo siúd a thairgtear nó a chuimsítear sa Siopa ag aon am, tuigtear mura bhforáiltear a mhalairt, beidh na Táirgí nua sin faoi rialú ag forálacha na gCoinníollacha Ginearálta seo. Mar an gcéanna, forchoimeádann sé an ceart stop a chur le rochtain agus úsáid a sholáthar nó a éascú ag am ar bith agus gan fógra roimh ré faoi aon cheann de na haicmí éagsúla Táirgí a thairgtear sa Store.

 

3.2 Comhfhreagróidh na Táirgí a chuimsítear sa Store ar an mbealach is iontaofa agus is féidir a cheadaíonn an teicneolaíocht taispeána gréasáin do na Táirgí a thairgtear i ndáiríre. Tá tréithe na dTáirgí agus a bpraghsanna le feiceáil sa Store. Tá na praghsanna a léirítear sa Store in Euro agus ní chuimsíonn siad CBL, mura gcuirtear a mhalairt in iúl.

 

4. NÓS IMEACHTA AGUS FOIRM ÍOCAÍOCHTA NA dTÁIRGÍ

4.1 Laistigh de uastréimhse ceithre huaire is fiche (24), Hanukeii seolfaidh sé ríomhphost chuig an Úsáideoir, ag deimhniú an cheannaigh. Sannfaidh r-phost íoctha cód tagartha ceannaigh, agus tabharfaidh sé mionsonraí faoi shaintréithe an Táirge, a phraghas, a chostais seolta agus sonraí na roghanna éagsúla chun íocaíocht na dTáirgí a dhéanamh Hanukeii.

 

4.2 Caithfidh an Úsáideoir a cheannaíonn táirge tríd an Store íocaíocht a dhéanamh trí na córais íocaíochta atá mionsonraithe go sonrach sa Store.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Déanfaidh sé cartlannú ar na doiciméid leictreonacha ina ndéantar an conradh a fhoirmiú, agus seolfaidh sé cóip chuig an Úsáideoir nuair a dhéanfar an ceannach. Is i Spáinnis a dhéanfar an conradh.

 

4.4 An deimhniú ordaithe arna sheoladh ag Hanukeii Níl sé bailí mar shonrasc, ach mar chruthúnas ceannaigh. Seolfar an sonrasc a fhreagraíonn dó leis an Táirge.

 

5. CEART TÓGÁLA

5.1 Tá sé de cheart ag an úsáideoir tarraingt siar trínar féidir leis teagmháil a dhéanamh Hanukeii trí ríomhphost ag an seoladh seo a leanas: déan teagmháil le @ hanukeii.com agus scor den cheannach laistigh de thréimhse nach faide ná seacht (7) lá gnó, arna chomhaireamh ó fuarthas an Táirge. Caithfear an Táirge a sheoladh in éineacht leis an mbileog tuairisceáin atá comhlánaithe go cuí agus cóip den nóta seachadta nó den sonrasc, comhlánaithe go cuí, agus beidh an Ceannaitheoir Úsáideora freagrach as an gcostas díreach a bhaineann leis an Táirge a thabhairt ar ais. Tabharfar tuairisceán ar ais de réir na dtreoracha go Hanukeii Cuir an Úsáideoir ar an eolas mar fhreagra ar a fhógra faoin gcleachtadh aistarraingthe. Caithfidh an Úsáideoir an Táirge a thabhairt ar ais laistigh de thréimhse uasta seacht (7) lá ón Hanukeii léirigh an cineál tuairisceáin.

 

5.2 Is éard atá i gceist leis an aistarraingt ná an méid a íocadh a aisíoc. Chun seo a dhéanamh, ní mór don chustaiméir uimhir agus sealbhóir an chárta creidmheasa lena mbaineann a chur in iúl ar an mbileog tuairisceáin Hanukeii Caithfidh tú an íocaíocht a dhéanamh. Bunófar an téarma don íocaíocht sin sa Dlí.

 

5.3 Ní fhéadfar an ceart aistarraingthe a fheidhmiú nuair nach gcuirtear an Táirge ar ais ina phacáistiú bunaidh agus nuair nach bhfuil an Táirge i riocht foirfe.

 

6. SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ

6.1 Maidir le haon eachtra, éileamh nó feidhmiú a gcearta, féadfaidh an Úsáideoir r-phost a sheoladh chuig an seoladh contact @ Hanukeii. Com.

 

7. SEIRBHÍS SEALADACH BAILE

7.1 Is do chríoch an Aontais Eorpaigh amháin raon feidhme críochach na ndíolachán tríd an Stór, mar sin is don chríoch sin amháin a bheidh an tseirbhís seachadta. Seolfar na Táirgí a ceannaíodh tríd an Stór chuig an seoladh seachadta a thugann an Úsáideoir le fios nuair a bheidh an íocaíocht fíoraithe, agus an tréimhse seachadta uasta tríocha (30) lá arna bhunú de réir réamhshocraithe sa Dlí.

 

7.2 Seirbhís seachadta Hanukeii Déantar é i gcomhar le hoibreoirí lóistíochta éagsúla a bhfuil gradam aitheanta acu. Ní sheirbheálfar orduithe i mBoscaí Poist nó in óstáin nó seoltaí neamhbhuan eile.

 

7.3 Ní chuirtear costas na seolta san áireamh i bpraghas na dTáirgí. Tráth a ceannaíodh an Táirge, cuirfear an Úsáideoir ar an eolas faoin gcostas seolta díreach.

 

8. MAOIN INTELLECTUAL AGUS INDUSTRIAL

8.1 Admhaíonn an Úsáideoir go bhfuil na heilimintí go léir sa Store agus gach ceann de na Táirgí, an fhaisnéis agus na hábhair atá ann, na brandaí, struchtúr, roghnú, ordú agus cur i láthair a n-ábhar, agus na cláir ríomhaire a úsáidtear i caidreamh leo, faoi chosaint ag cearta maoine intleachtúla agus tionsclaíocha an Hanukeii nó tríú páirtithe, agus nach mbaineann na Coinníollacha Ginearálta leis maidir leis na cearta maoine tionsclaíocha agus intleachtúla sin aon cheart eile seachas na cearta atá beartaithe go sonrach ina leith.

 

8.2 Mura n-údaraíonn Hanukeii nó de réir mar a bheidh ag sealbhóirí tríú páirtí na gceart comhfhreagrach, nó mura gceadaítear é seo go dlíthiúil, ní fhéadfaidh an Úsáideoir atáirgeadh, claochlú, modhnú, díchumadh, innealtóir droim ar ais, a dháileadh, a ligean ar cíos, a thabhairt ar iasacht, a chur ar fáil nó a cheadú rochtain phoiblí trí aon chineál cumarsáide poiblí ar aon cheann de na heilimintí dá dtagraítear sa mhír roimhe seo. Ní mór don Úsáideoir na hábhair, na heilimintí agus an fhaisnéis a úsáideann sé tríd an Stór a úsáid ach amháin chun a riachtanais féin, agus iallach a chur air féin gan saothrú tráchtála a dhéanamh, go díreach nó go hindíreach, ar na hábhair, na heilimintí agus an fhaisnéis a fhaightear trí mar an gcéanna.

 

8.3 Ní mór don Úsáideoir staonadh ó aon fheistí teicniúla arna mbunú ag Hanukeii nó ag tríú páirtithe sa Store.

 

COSAINT SONRAÍ

9.1 I gcomhréir le Dlí 15/99 LOPD, cuirimid ar an eolas tú go ndéanfar do chuid sonraí pearsanta agus faisnéis eile a sholáthraítear tríd an bhfoirm chlárúcháin, chomh maith le sonraí ó na hidirbhearta a rinneadh, a áireamh agus a choinneáil i gcomhad lena bpróiseáil, ar leis é Hanukeii, fad nach n-iarrtar a chealú. Beidh an chóireáil i ndán d’fhorbairt agus do chur i gcrích an díolachán, aird phearsantaithe na dtáirgí agus na seirbhísí a gheobhaidh sé agus an aird sin a fheabhsú, chomh maith le cur chun cinn a tháirgí agus a sheirbhísí féin agus táirgí tríú cuideachtaí a bhaineann leo Hanukeii.

Mar an gcéanna, cuirtear in iúl duit go gcuirfear do chuid sonraí ar fáil do na cuideachtaí bainteacha chun na gcríoch a luaitear. Hanukeii Déileálfaidh sé leis na sonraí seo faoi rún iomlán, agus is iad an t-aon duine a gheobhaidh iad go heisiach, agus ní dhéanfaidh sé tascanna nó cumarsáidí do thríú páirtithe seachas na sonraí a léirítear leis na rialacháin reatha.

Údaraíonn an t-úsáideoir go sainráite an tarchur, fiú trí mhodhanna leictreonacha, trí Hanukeii agus na heintitis thuasluaite, cumarsáidí tráchtála agus tairiscintí cur chun cinn agus comórtais. □ sea, glacaim leis.

 

9.2 Féadfaidh an Úsáideoir na cearta rochtana, ceartaithe, freasúra nó cealaithe a fheidhmiú ag am ar bith trí theagmháil a dhéanamh Hanukeii, trí r-phost dírithe chun teagmháil a dhéanamh le @ Hanukeii.com, ag gabháil cóip de do NIF nó doiciméad aitheantais ionaid.

9.3. Tá freagraí marcáilte le * san fhoirm chlárúcháin éigeantach. Cuirfidh do neamhfhreagairt cosc ​​ar cheannach na dtáirgí roghnaithe.

 

10. PASSWORDS

10.1       Hanukeii Éascóidh sé úsáid pasfhocail phearsanta don úsáideoir a chláraíonn mar sin ar an suíomh Gréasáin. Úsáidfear na pasfhocail seo chun rochtain a fháil ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd an Suíomh Gréasáin. Ní mór don úsáideoir pasfhocail a choinneáil faoina fhreagracht aonair sa rúndacht is déine agus is iomláine, ag glacadh leis, dá bhrí sin, cé mhéad damáiste nó iarmhairt de chineál ar bith a thagann as sárú nó nochtadh an rúin. Ar chúiseanna slándála, féadfaidh an t-úsáideoir an focal faire le haghaidh rochtana teileamaitice ar na seirbhísí atá nasctha leis an Suíomh Gréasáin a mhodhnú tráth ar bith. Aontaíonn an Úsáideoir fógra a thabhairt Hanukeii láithreach aon úsáid neamhúdaraithe de do phasfhocal, chomh maith le rochtain ag tríú páirtithe neamhúdaraithe air.

 

11. COOKIES

11.1       Hanukeii úsáideann fianáin d’fhonn a sheirbhísí a fheabhsú, nascleanúint a éascú, slándáil a choinneáil, céannacht an Úsáideora a fhíorú, rochtain ar roghanna pearsanta a éascú agus a n-úsáid den Store a rianú. Is comhaid iad fianáin atá suiteáilte ar thiomántán crua an ríomhaire nó i gcuimhne an bhrabhsálaí san fhillteán atá réamhshocraithe ag córas oibriúcháin ríomhaire an Úsáideora chun tú a aithint.

 

11.2 Mura dteastaíonn ón Úsáideoir fianán a shuiteáil ar a dtiomántán crua, caithfidh sé a chlár brabhsála Idirlín a chumrú chun nach bhfaighidh sé iad. Mar an gcéanna, féadfaidh an Úsáideoir na fianáin a scriosadh go saor. Sa chás go gcinneann an Úsáideoir fianáin a dhíghníomhachtú, d’fhéadfadh cáilíocht agus luas na seirbhíse laghdú agus, fiú amháin, caillfidh siad rochtain ar chuid de na seirbhísí a thairgtear sa Store.

 

12. AN DLÍ INFHEIDHME AGUS DLÍNSE

Rialaítear na coinníollacha ginearálta seo le dlí na Spáinne. Cuirfear aon chonspóid a eascróidh as léirmhíniú nó forghníomhú a d’fhéadfadh teacht chun cinn maidir le bailíocht, léirmhíniú, comhlíonadh nó réiteach an chonartha seo faoi dhlínse agus iomaíocht iomaíochta chúirteanna agus bhinsí Chathair Mhaidrid, ag tarscaoileadh aon dlínse a d’fhéadfadh a bheith comhfhreagrach don Úsáideoir, ar choinníoll go gceadaíonn an reachtaíocht is infheidhme é.